Keuring liften

De trap nemen als er een lift aanwezig is, zal niet vaak gebeuren wanneer er heel wat verdiepingen getrotseerd moeten worden. Maar om de personen veilig op hun bestemming te krijgen, moet er preventief een keuring van liften plaatsvinden.

Een personenlift moet minstens 2 keer per jaar gekeurd worden

Wat valt er onder een personenlift?

Een lift is een toestel dat personen en / of goederen van stopplaats naar stopplaats bedient met behulp van een kooi.

Wetgeving liften

Volgende reglementeringen zijn van toepassing bij de keuring van liften:

Onderzoek

Preventieve keuring liften

Een preventieve keuring van de lift gebeurt minimaal 2x per jaar. Bij het aanslagmateriaal worden er bij de keuring van liften volgende punten nagekeken door een keuringsorganisme:

  • Aanwezigheid van het veiligheidsdossier en nazicht van de verplichte opschriften;
  • Aanwezigheid, algemene staat en functionele werking van veiligheidsinrichtingen, bedieningsinrichtingen en verlichting;
  • Aanwezigheid en algemene staat van toegang, vreemde voorwerpen, onderdelen van de elektrische installatie (zoals kabels, zekeringen en stopcontacten), geleidingen, geraamte, rem, liftmachine, verluchting, bediening in de kooi en stootbord;
  • Nazicht van de hele liftinstallatie.

Preventieve keuring liften

Indien de onderhoudsfirma van de lift iso-gecertifieerd is, dient er een halfjaarlijkse keuring van de lift te gebeuren, dit komt het vaakst voor. Is de onderhoudsfirma echter niet iso-gecertifieerd dan is de eigenaar of syndicus van de lift verplicht om elke drie maanden een keuring van de lift te laten uitvoeren door een keuringsorganisme.

Tijdens de preventieve keuring van liften worden volgende punten gecontroleerd:

Niet enkel de kooi, maar ook de schacht worden preventief gekeurd.
  • De algemene staat van rem, beugel en ophanging van de kooit en het tegengewicht van kabels, vijzels, kettingen, vergrendelingen en deurcontacten;
  • De functionele werking van veiligheids- en bedieningsinrichtingen.

Indienststelling van een lift

Het indienststellingsonderzoek van een lift gebeurt volgens het KB van 10 augustus 1998. Voor de lift gebruikt mag worden om personen en goederen van verdieping naar verdieping te brengen, moet er eerst een indienststellingsonderzoek plaatsvinden. Is er een positief keuringsattest? Dan mag de lift in dienst gesteld worden.

Risicoanalyse van een lift

Wanneer er wijzigingen aan een lift worden gepland, moet er een risicoanalyse gebeuren. Dit is ook een wettelijke verplichting die elke 15 jaar moet gebeuren door een keuringsorganisme, ook al worden er geen wijzigingen doorgevoerd aan de lift.

Laat ook een preventieve keuring van de lift uitvoeren door een keuringsorganisme – Bron OCB